Trainingsprogramm/Chương trình Huấn luyện

Gürtelstufe / Đẳng cấp
Schülerstufe
Technik / Võ Thuật Theorie / Võ Đạo
Grundtechnik / Căn Bản Quyền / Song Luyện
Tự Vệ
(mind. 6 Monate)
Thieu Nhi
Kinder

Jgdl. Erw.
Grundtechniken / Đòn Căn Bản
Befreiungstechniken I / Khóa gỡ I
Armhebel / Khóa Tay dắt (Nr.1-2)
Kampftaktiken / Chiến Lược (Nr.1-5)
Tấn Quyền / TQ Form
Khai Môn Quyền /
KMQ Form
Schulordnung / Nội quy Võ Đường
10 Prinzipien / 10 Điều Tâm Niệm
4 Theoriefragen / 4 Câu Hỏi Võ Đạo
Lam Ðai
(mind. 6 Monate)

Abwehrtechniken gegen Fäuste I /
Befreiungstechniken II / Khóa Gở II
Beintechniken 1-2 / Đòn Chân Tấn Công 1-2
Kampftaktiken / Chiến Lược (Nr.6-10)
Nhập Môn Quyền Schulordnung / Nội quy Võ Đường
10 Prinzipien / 10 Điều Tâm Niệm
14 Theoriefragen
14 Câu Hỏi Võ Đạo
Lam Ðai I
(mind. 1 Jahr)
Blue vovinam belt 1stripe
Befreiungstechniken / Khóa gỡ
Armhebel / Khóa Tay dắt (Nr.3-4)
Abwehrtechniken gegen Fußtritte I
Beintechniken / Đòn Chân (Nr.3-4)
Kampftaktiken / Chiến Lược (Nr.11-15)
Thập Tự Quyền Schulordnung / Nội quy Võ Đường
10 Prinzipien / 10 Điều Tâm Niệm
33 Theoriefragen
33 Câu Hỏi Võ Đạo
Lam Ðai II
(mind. 1 Jahr)
Blue vovinam belt 2stripe
Befreiungstechniken / Khóa gỡ
Armhebel / Khóa Tay dắt (Nr.5-6)
Beintechniken / Đòn Chân (Nr.5-6)
Kampftaktiken / Chiến Lược (Nr.16-20)
Long Hổ Quyền
(Nhu Khí Công Quyền 1)
Song Luyện 1
(Liên Hoàn Ðối Luyện 1)
Schulordnung / Nội quy Võ Đường
10 Prinzipien / 10 Điều Tâm Niệm
31 Theoriefragen
31 Câu Hỏi Võ Đạo
Lam Ðai III
(mind. 1 Jahr)
Blue vovinam belt 3stripe
Abwehrtechniken II PĐ Đấm, Đá II
Beintechniken / Đòn Chân (Nr.7-9)
Ringkampftechniken - Vật (Nr.1-10)
Kampftaktiken / Chiến Lược (Nr.21-25)
Tứ Trụ Quyền
(Nhu Khí Công Quyền 2)
Song Luyện Vật 1
Schulordnung / Nội quy Võ Đường
10 Prinzipien / 10 Điều Tâm Niệm
17 Theoriefragen
17 Câu Hỏi Võ Đạo

Gürtelstufe / Đẳng Cấp
Trainerstufe
Technik / Võ Thuật Theorie / Võ Đạo
Grundtechnik / Căn Bản Quyền / Song Luyện
Hoàng Ðai
Trainer-Anwärter
(mind. 2 Jahre)
Yellow vovinam belt Abwehrtechniken III/ Phản đòn III
Messertechniken / Dao
Kampftaktiken / Chiến lược (Nr.26-30)
Beintechniken / Đòn Chân (Nr.10-14)
Ngũ Môn Quyền
Song Đao Pháp
Song Luyện 2
Song Luyện Dao
39 Theoriefragen
Hoàng Ðai I
Trainer 1. Dan
(mind. 2 Jahre)
 Yellow vovinam belt 1stripe Schwerttechniken / Kiếm
Beintechniken / Đòn chân (Nr.15-21)
Alle Befreiungstechniken
Viên Phương Quyền
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
Song Luyện 3
58 Theoriefragen
Hoàng Ðai II
Trainer 2. Dan
(mind. 2 Jahre)
 Yellow vovinam belt 2stripe 8 Ringtechniken / Vật (Nr.11-18)
12 Kurzstocktechniken / Tay Thước
13 Schwerttechniken / Kiếm
Thập Thế Bát Thức Quyền
Lão Mai Quyền
Song Ðấu Vật 2
Song Luyện Kiếm
25 Theoriefragen
Hoàng Ðai III
Trainer 3. Dan
(mind. 3 Jahre)
 Yellow vovinam belt 3stripe 12 Langstocktechniken / Côn
9 Abwehrtechniken gegen Gewehr / Súng Trường
4 Abwehrtechniken gegen Pistole / Súng Ngắn
Việt Võ Ðạo Quyền
Mộc Bản Pháp (Tay Thước)
Tứ Tượng Côn Pháp
Song Luyện 4
23 Theoriefragen

Die starke Hand auf dem gütigen Herzen - Bàn Tay Thép đặt lên trái Tim Từ ái.

© 2014 Vovinam - Việt Võ Đạo Berlin e.V.